OL痴女电车公车番号

OL痴女电车公车番号

 急以三生饮一两,加人参一两,煎服即苏。《医贯》曰∶有头痛连脑者,此系少阴伤寒,宜麻黄附子细辛汤,不可不知。

滑石寒而淡,寒则能除六腑之热,淡则能利六腑之湿;甘草得天地冲和之气,故性平而调六腑;干姜得天地正义之气,故入气而辟湿邪。 赤者属血,白者属气,其状如涕,相连而下,言带者,亦病形也。

此足太阳、手足大阴药也。故湿生于内者,令人水泻;湿并于大肠,故小便不利,白术燥而淡,燥则能健脾,淡则能利湿;茯苓甘而淡,甘则能补中,而淡亦渗湿矣。

寒束于表,阳气不得泄越,故上逆;气并于膈。恶寒者,虽无风而恶寒;恶风者,当风而始恶之,故恶寒必兼恶风。

如此证成氏以为寒,而王肯堂、吴鹤皋皆以为热,窃谓便脓血者,固多属热,热岂无下焦虚寒,肠胃不固,而亦便脓血者乎;若以此为传经热邪,仲景当用寒剂以散其热,而反用石脂固涩之药,使热闭于内而不得泄,岂非关门养盗,自贻伊芳戚也耶。曰体肥,曰痰盛,曰不渴,则宜燥也可知矣,故以南星主之。

吾尝执贽远迩而求学益,叩及瘟疫诸证,即擅名之士犹讷焉。 肉蔻逐冷消食,下气和中;丁香暖胃助阳。

Leave a Reply