VOL004chen美妍陈美妍写真套图47Pchen美妍嗲囡囡

VOL004chen美妍陈美妍写真套图47Pchen美妍嗲囡囡

若有十数头者,即用蒜研作饼,铺头上,聚艾于饼上烧之。汗多而心下悸,此心亡津液,肾气欲上而凌心也;头眩身,振振欲擗地者,此汗多亡阳,虚邪内动也。

寒主收引,故阴盛则囊缩;热主施张,故熏蒸则囊纵。肿属脾,胀属肝,肿则阳气犹行;如单胀而不肿者,名蛊胀,为木横克土,难治。

气虚用参、术、升麻等先服后吐,或就参药中调理吐之;血虚用四物汤先服后吐,或就芎归汤探吐之;痰多二陈汤,先服后吐,或加香附、木通;实热当利之,或八正散,盖大便动则小便自通矣。喻嘉言曰∶加本方除后三味,等分煎,名三才汤,治脾肺虚劳咳嗽。

刘宗浓曰∶因劳而嗽,则非嗽为本也,故此汤与《金匮》肾气丸为少阴例药。此足太阳、太阴药也。

 若少阴烦躁而误服此,则有亡阳之变矣。有是病者,必主是药,非可移游彼此,用之为方之祖始于仲景,后人触类扩而充之,不可计殚,然皆不能越仲景之范围。

经又曰∶太阳病脉浮而动数,浮则为风,数则为热,动则为痛,数则为虚。果是水虚,辛热之药,与参之品,俱不可加。

Leave a Reply